Sommarhus Öland

Bodby ytterskärgården

Sommarhuset är beläget på ön Öland i södra Sverige. Öns karga och vindpinade landskap med vidsträckta fält, låg vegetation och kalkstens formationer har inspirerat till byggnadernas utformning. Kalkstensmurarna och de utstickande taken skyddar mot väder och vind och de stora glaspartierna tar in vyn över havet och landskapet utanför.


Kalkstenen kommer från ett lokalt stenhuggeri och har samma färg som omgivande kalkstenshällar, träpaneler på utsida är specialsågade och obehandlade så att de med tiden ska få samma grå ton som stenen. Invändigt är golven av platsgjuten betong och snickerier och väggpaneler av ask.

Den nya bebyggelsen är en modern version av en bodbebyggelse i ytterskärgården. Bostadsytan är uppdelad på flera mindre huskroppar. Volymerna följer topografin med svagt sluttande sedumtak i samma lutning som terrängen. Även invändigt trappar sig byggnaderna ner mot hamnen i flera steg. Svarta träfasader och väl avskuggade fönsterpartier bidrar till ett diskret intryck. Fotograf: Åke E:son Lindman.

Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter

© Copyright 2020 - Margen Wigow Arkitektkontor AB