Sommarhus Öland

Sommarhus Öland

Sommarhuset är beläget på ön Öland i södra Sverige. Öns karga och vindpinade landskap med vidsträckta fält, låg vegetation och kalkstens formationer har inspirerat till byggnadernas utformning. Kalkstensmurarna och de utstickande taken skyddar mot väder och vind och de stora glaspartierna tar in vyn över havet och landskapet utanför.


Kalkstenen kommer från ett lokalt stenhuggeri och har samma färg som omgivande kalkstenshällar, träpaneler på utsida är specialsågade och obehandlade så att de med tiden ska få samma grå ton som stenen. Invändigt är golven av platsgjuten betong och snickerier och väggpaneler av ask.

Sommarhuset är beläget på ön Öland i södra Sverige. Öns karga och vindpinade landskap med vidsträckta fält, låg vegetation och kalkstens formationer har inspirerat till byggnadernas utformning. Kalkstensmurarna och de utstickande taken skyddar mot väder och vind och de stora glaspartierna tar in vyn över havet och landskapet utanför.


Kalkstenen kommer från ett lokalt stenhuggeri och har samma färg som omgivande kalkstenshällar, träpaneler på utsida är specialsågade och obehandlade så att de med tiden ska få samma grå ton som stenen. Invändigt är golven av platsgjuten betong och snickerier och väggpaneler av ask.

Sommarhuset är beläget på ön Öland i södra Sverige. Öns karga och vindpinade landskap med vidsträckta fält, låg vegetation och kalkstens formationer har inspirerat till byggnadernas utformning. Kalkstensmurarna och de utstickande taken skyddar mot väder och vind och de stora glaspartierna tar in vyn över havet och landskapet utanför.


Kalkstenen kommer från ett lokalt stenhuggeri och har samma färg som omgivande kalkstenshällar, träpaneler på utsida är specialsågade och obehandlade så att de med tiden ska få samma grå ton som stenen. Invändigt är golven av platsgjuten betong och snickerier och väggpaneler av ask.

Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter
Fritidshus Öland, Cecilia Margen Wigow Arkitekter

© Copyright 2020 - Margen Wigow Arkitektkontor AB