Bodby ytterskärgården

Bodby ytterskärgården

Den nya bebyggelsen är en modern version av en bodbebyggelse i ytterskärgården. Bostadsytan är uppdelad på flera mindre huskroppar. Volymerna följer topografin med svagt sluttande sedumtak i samma lutning som terrängen. Även invändigt trappar sig byggnaderna ner mot hamnen i flera steg. Svarta träfasader och väl avskuggade fönsterpartier bidrar till ett diskret intryck. Fotograf: Åke E:son Lindman.

Den nya bebyggelsen är en modern version av en bodbebyggelse i ytterskärgården. Bostadsytan är uppdelad på flera mindre huskroppar. Volymerna följer topografin med svagt sluttande sedumtak i samma lutning som terrängen. Även invändigt trappar sig byggnaderna ner mot hamnen i flera steg. Svarta träfasader och väl avskuggade fönsterpartier bidrar till ett diskret intryck. Fotograf: Åke E:son Lindman.

v1
Bild1
Bild3
Bild2
Bild5
Bild6
Bild7
v3
v2

© Copyright 2020 - Margen Wigow Arkitektkontor AB